Životopisi izlagača i moderatora

Dubravka Akšamović

Predstojnica Katedre za trgovačko pravo Pravnog fakulteta u Osijeku. Nositelj je sljedećih kolegija: Pravo društava, Trgovačko pravo, Stečajno pravo, Pravo tržišnog natjecanja. Predaje na diplomskom i doktorskom studiju Pravnog fakulteta u Osijeku. Članicom je većeg broja domaćih i međunarodnih udruženja (Hrvatska akademija pravnih znanosti, Global Alliance for Justice Education, European Network for Clinical Legal Education). Kao član inicijativnog odbora sudjelovala je u osnivanju Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja. 2017. godine imenovana je od strane Vlade Republike Hrvatske u Vijeće miritelja pri Međunarodnom centru za rješavanje ulagačkih sporova. Kao vanjski ekspert sudjeluje u radnoj skupini Federacije Bosne i Hercegovine za izradu Stečajnog zakona i Zakona o likvidaciji. U okviru znanstvenog rada sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Napisala je veći broj znanstvenih i stručnih radova koji se bave materijom prava tržišnog natjecanja.


Boris Andrejaš

Boris Andrejaš zaposlen je u Odjelu za nadzor tržišnog natjecanja u farmaceutskoj industriji i uslugama u zdravstvu pri Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije. Prije pridruživanja Europskoj komisiji, Boris je 9 godina radio kao odvjetnički vježbenik, a potom i kao odvjetnik i član društva u odvjetničkom društvu Babić i partneri, Zagreb zastupajući stranke u mnogim predmetima iz područja tržišnog natjecanja. Nakon diplome na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomske studije iz prava Europske unije i poslovnog prava nastavio je na T.M.C. Asser Instituut u Hagu te na Central European University u Budimpešti s LL.M. tezom o interakciji prava tržišnog natjecanja i prava intelektualnog vlasništva. Autor je brojnih publikacija s temama o tržišnom natjecanju.

Marko Brgić

Marko Brgić voditelj je Odjela za utvrđivanje zlouporaba u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Zaposlen je u Agenciji od 2008. godine i tijekom rada u Agenciji bavio se svim područjima prava zaštite tržišnog natjecanja. Završio je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski specijalistički studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je obranio rad pod nazivom: „Zlouporaba vladajućeg položaja odbijanjem ustupanja licencije u pravu tržišnog natjecanja Europske unije“. Sudjelovao je na brojnim konferencijama iz područja prava zaštite tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Vlatka Butorac Malnar

Magistrirala je i doktorirala na Centralnom Europskom Sveučilištu (CEU) u Budimpešti, Mađarska. U svojstvu gostujućeg znanstvenika, posjetila je i druga sveučilišta poput Cornell-a, New York, SAD i Max-Planck Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo, Hamburg, Njemačka. Docentica je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na kojemu izvodi nastavu iz kolegija Europsko privatno pravo te Pravo tržišnog natjecanja i državnih potpora na svim razinama studija. Sudjeluje u radu Međunarodne mreže za tržišno natjecanje (ICN) u svojstvu nevladinog savjetnika te Međunarodne trgovačke komore (ICC) u radu Komisije za tržišno natjecanje. Član je uredništva časopisa Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) kao član međunarodnog savjetodavnog odbora časopisa Legal Yearbook IPP-PF. Suautor je prvog udžbenika iz prava tržišnog natjecanja u RH.

Mladen Cerovac

Magistar prava, zaposlen na rukovodećim poslovima u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) od njenog osnivanja 1997. godine. Prošao specijalističku obuku Instituta za ekonomski razvoj Svjetske banke i Savezne trgovinske komisije te Odjela za antitrust Ministarstva pravde SAD-a. Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u AZTN-u od 2013. godine. Autor „Rječnika pojmova prava i politike tržišnog natjecanja“. Koautor knjiga „Uvod u Europsku uniju“ i „Pravno okruženje poslovanja“ i većeg broja stručnih članaka. Predavač je na brojnim specijalističkim seminarima, konferencijama i radionicama u zemlji i inozemstvu. Gostujući predavač na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Pravnom fakultetu u Osijeku, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, ZŠEM-u i Odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Kao međunarodni pravni ekspert uključen u projekte tehničke pomoći EU tijelima za zaštitu konkurencije u Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Član Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja.

Belinda Čačić

Belinda Čačić odvjetnica je u odvjetničkom društvu Čačić & Partneri. Nakon stjecanja diplome na Pravnom fakultetu u Zagrebu, započela je s usavršavanjem u odvjetništvu u kojem se zadržala do danas. U svom radnom iskustvu usredotočena je na područje trgovačkog prava i financijskog prava, s posebnim naglaskom na tržišno natjecanje (ekonomski aspekt tržišnog natjecanja). U okviru tržišnog natjecanja, ističe se savjetovanje i zastupanje u sporovima iz distribucijskih ugovora u raznim industrijama, brojna pravna pitanja vezana za problematiku analogne primjene agenture u distribuciji, zabranjeni sporazumi, zlouporaba vladajućeg položaja, kao i analize mjerodavnog tržišta u području pharma i auto industrije. Vezano za projekte istraživanja, kao suradnik sudjelovala je u studiji organiziranoj i publiciranoj od strane Heidelberg Instituta - Heidel­berg Institute for European Business Law e.V., a i redovan je suradnik Svjetske banke (The World Bank, International Finance Corporation).


Marko Družić

Marko Družić rođen je 23. prosinca 1988. godine u Zagrebu. Maturirao je XV gimnaziju u Zagrebu 2007. godine. Iste godine upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2012. diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekonomija. Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije upisuje 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obranivši doktorski rad, 12. srpnja 2016. godine stječe akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opće ekonomije. Od 2012. do 2016. godine zaposlen je u zvanju asistenta, od 2016. u zvanju postdoktoranda, a od 2017. godine u zvanju docenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za ekonomsku teoriju. Od trenutka zaposlenja predavao je seminarsku nastavu iz kolegija: Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Politička ekonomija globalizacije i Povijest ekonomske misli. Njegovi primarni znanstveno-istraživački interesi uključuju polja primijenjene mikroekonomije, povijesti ekonomske misli, ekonomske metodologije i filozofije ekonomije.

Michal S. Gal

Professor Michal S. Gal is a well-known antitrust scholar, author of several books, including Competition Policy for Small Market Economies (Harvard University Press) and dozens of articles on antitrust and related topics, published inter alia in the Chicago Law Review (forthcoming), Iowa Law Review, Yale Journal of Regulation, Harvard Journal of Law and Technology, Michigan Telecommunication and Technology Law Journal, Virginia Journal of International Law and prestigious peer reviewed journals such as the Antitrust Law Journal, Journal of Competition Law and Economics and the American Journal of International Law. She was a Visiting Professor, inter alia, at NYU, Columbia University, Georgetown, National University of Singapore and the University of Melbourne. She acted as a consultant to international organizations such as the UN and the OECD and won prizes for her research and for her teaching. She was chosen as one of the leading women in competition law around the world (Global Competition Review), and is the President of the international organization of competition law professors (ASCOLA). Her paper, "Merger Policy for Small and Micro Economies", won the Antitrust Writings Award for best paper on merger policy in 2013, and her paper “Access Barriers to Big Data” (coauthored with Prof. Dan Rubinfeld) won the award for best paper on unilateral conduct in 2016. She is the Director of the Forum for Law and Markets and the former Vice-Dean of the University of Haifa, Faculty of Law. Her work has been extensively cited by the Israeli Supreme Court and around the world.


Dejan Garić

Dejan Garić je samostalni savjetnik u Odjelu za utvrđivanje zlouporaba u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Beogradu, smjer Međunarodna ekonomija i vanjska trgovina, te poslijediplomski specijalistički studij „Menadžment prodaje“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je na brojnim konferencijama, seminarima i radionicama iz područja prava zaštite tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. U Agenciji je zaposlen od 2008. godine.

Hana Horak

Hana Horak redovita je profesorica trgovačkog prava i prava društava, te pročelnica Katedre za pravo pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje na kolegijima Trgovačko pravo, Europsko tržišno pravo i Pravo međunarodne trgovine na preddiplomskom studiju, Europsko pravo društava i Ekonomsku analizu europskog prava na diplomskom studiju, te kolegije na BDIB studiju Ekonomskog fakulteta na engleskom jeziku. U području prava tržišnog natjecanja bavi se proučavanjem vertikalnih sporazuma posebice ugovora o distribuciji. Voditelj je poslijediplomskog studija „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU/EFZG. Od 2013. godine voditelj je projekta TEMPUS InterEULawEast „European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe“, Europske Komisije. U okviru svog znanstvenog i stručnog djelovanja objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova, te je izlagala na većem broju domaćih i međunarodnih konferencija. Autorica je više sveučilišnih udžbenika. Posebna je savjetnica za pravna pitanja Rektora Sveučilišta u Zagrebu. Članica je više međunarodnih i domaćih organizacija: European Law Institute (ELI), European Association of Law and Economics (EALE), University Association for Contemporary European Studies (UACES ) te Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja. Aktivno sudjeluje u radu Europskog instituta za korporativno upravljanje (ECGI) i Europske konfederacije direktora (EcoDa).

Mario Krka

Mario Krka diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine, a titulu Master of Law and Business stekao na Bucerius Law School i Otto Beisheim School of Management u Njemačkoj 2011. Odvjetnik je s bogatim iskustvom u brojnim područjima korporativnog prava, posebice M&A, stečenim u radu u najjačim hrvatskim i međunarodnim odvjetničkim društvima, te je ujedno i sudski tumač za engleski i talijanski jezik. Partnerom u Odvjetničkom društvu Divjak, Topić & Bahtijarević iz Zagreba postao je 2013. godine, od kada vodi i odjel za pravo tržišnog natjecanja. S iskustvom u zastupanju stranih i domaćih klijenata pred Agencijom za zaštitom tržišnog natjecanja i Visokim upravnim sudom, pokriva područja zabranjenih sporazuma, zloporaba vladajućeg položaja i prijava koncentracija. Od recentnih aktivnosti, Mario je bio član radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o postupcima za naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja.


Marijana Liszt

Marijana Liszt je odvjetnica te osnivač odvjetničkog društva Liszt&Posavec iz Zagreba. Bavi se pravom tržišnog natjecanja i pravom državnih potpora te trgovačkim pravom i pravom trgovačkih društava. Nakon Pravnog fakulteta u Zagrebu, završila je poslijediplomski (LL.M.) studij na Sveučilištu Carlos III u Madridu, te potom magistrirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz područja prava državnih potpora. Sada je doktorand na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Odlukom Vlade RH 2005. godine imenovana je voditeljicom radne skupine za poglavlje VIII – Tržišno natjecanje u okviru pred-pristupnih pregovora s EU. Redovni je gostujući predavač na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a gostovala je i na Pravnom fakultetu u Rijeci. Predavala je na nizu seminara i konferencija o pravu tržišnog natjecanja i državnim potporama te o iskustvu RH u pristupnim pregovorima u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Moldaviji, Belgiji i Francuskoj. Autorica je i koautorica niza stručnih i znanstvenih radova objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu.

Velibor Mačkić

Nositelj je i predavač kolegija Politička ekonomija na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Njegovi istraživački interesi uključuju (novu) političku ekonomiju, proračunsku transparentnost i analizu cjenovne i necjenovne konkurentnosti suvremenih ekonomija. Angažiran je kao istraživač na dva znanstvena projekta financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost i voditelj je znanstvenog projekta financiranog kratkoročnom financijskom potporom istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu. SPDSS i doktorski studij završio je na Ekonomskom fakultetu Zagreb, te se dodatno usavršavao na University of Cambridge, University of Groningen, University Rome Tre i Graduate School of Economics Barcelona. Dobitnik je godišnje narade Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković u kategoriji redovitih radova, u 2013. godini, te godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu u 2014. godini.

Duško Margušić

Duško Margušić je direktor Osiguranja usklađenosti s regulativom (Compliance) u INA, d.d. Diplomirao je 2000. na Pravnom fakultetu u Zagrebu te ima položen državni stručni i pravosudni ispit. Član je Udruge korporativnih pravnika te Komisije ICC-a Hrvatska za tržišno natjecanje. Svoju karijeru započeo je u Ministarstvu financija te je potom radio u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatskoj narodnoj banci te u privatnom sektoru kao Voditelj pravnih poslova regionalne organizacije Valvolinea za središnju i Istočnu Europu i od 2012. u INI, d.d. na trenutnoj poziciji. Njegov profesionalni fokus i većina radnog iskustva je u područjima međunarodnog trgovačkog prava i prava društava, M&A, due diligencea te poreznog prava. U dijelu karijere u kojem se bavi područjem compliancea prvenstveni fokus jest pravo tržišnog natjecanja, ali i područje međunarodnih ograničenja trgovine (sankcija), sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (AML) te područje zaštite osobnih podataka (GDPR).

Perica Miović Petronio

Trenutno Direktorica regulatornih poslova u Iskon Internetu d.d., u dosadašnjem radu, uz različite rukovoditeljske korporativne uloge, već je niz godina glavni pravni stručnjak u pitanjima iz područja tržišnog natjecanja T-HT grupe. Osim kreiranja politika usklađenosti poslovanja, preventivnih djelatnosti i savjetovanja u području tržišnog natjecanja, gđa. Miović Petronio zastupala je T-HT grupu u postupcima pred regulatornim tijelima vezanim za pitanja tržišnog natjecanja, regulative elektroničkih komunikacija i medija. Gđa. Miović Petronio diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu (2002) kao jedna od najboljih studenata u generaciji te je dobitnica Rektorove nagrade, a položila je pravosudni ispit (2004). Stručno usavršavanja nastavila je na poslijediplomskom studiju iz područja međunarodnog trgovačkog prava na Central European University u Budimpešti (2005), završivši studij s pohvalom te je također s pohvalom stekla diplomu o završenom poslijediplomskom studiju na King´s College London iz područja ekonomije u pravu tržišnog natjecanja (2012). Gđa. Miović Petronio završila je i Mini MBA studij u Zagrebu u organizaciji PricewaterhouseCoopers Academije (2017).

Igor Mucalo

Igor Mucalo je odvjetnik i osnivač odvjetničkog ureda Mucalo gdje primarno prakticira trgovačko pravo, pravo društava, pravo tržišnog natjecanja i ostale povezane grane poslovnog prava. Nakon diplome Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, svoju karijeru započeo je u odvjetništvu, najprije radeći u odvjetničkim uredima Tin Matić i Veršić-Marušić. Svoj odvjetnički ured osniva 2008. godine te do 2017. godine djeluje u suradnji s odvjetničkim uredom Veršić-Marušić. Njegovo iskustvo u području prava tržišnog natjecanja uključuje pravno savjetovanje klijenata i zastupanje pred AZTN-om i Visokim upravnim sudom u postupcima koncentracija, kartela i zlouporabe vladajućeg položaja u telekomunikacijama, duhanskoj industriji, FMCG i energetici. Držao je radionice iz područja prava tržišnog natjecanja nizu značajnih hrvatskih tvrtki. Stalni je sudski tumač za engleski jezik od 2009., te koautor nekoliko članaka iz područja prava tržišnog natjecanja objavljenih u Antitrust News - Newsletter of the International Bar Association Legal Practice Division.

Vesna Patrlj

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položila pravosudni ispit. U Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja radi na rukovodećim poslovima od njenog osnivanja 1997. godine do danas. Odlukom Hrvatskog sabora imenovana je u dva mandata članicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja - tijela koje upravlja radom navedene institucije (2009. - 2014. i 2014. - 2019.). Od prosinca 2013. obnaša dužnost zamjenice predsjednika Vijeća. Dala je značajan osobni doprinos pri izradi svih nacrta prijedloga propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, odnosno njihovom usklađivanju s pravnom stečevinom EU, a osobito u vrijeme pregovora o pristupanju RH Europskoj uniji. Uže se specijalistički educirala pohađajući veliki broj seminara, radionica i konferencija iz područja prava i politike tržišnog natjecanja. Na brojnim stručnim skupovima iz područja prava i politike tržišnog natjecanja sudjelovala je kao predavač. Gost je predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Jasminka Pecotić Kaufman

Izvanredna profesorica na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U fokusu njezinog istraživačkog rada nalazi se pravo tržišnog natjecanja, posebice kartelno pravo. Predaje kolegije Pravo tržišnog natjecanja, Trgovačko pravo, Pravo tržišnog natjecanje i elektroničke komunikacije, Pravo tržišnog natjecanja i intelektualno vlasništvo. Suautorica je prvog udžbenika iz pravo tržišnog natjecanja u RH. Potpredsjednica je Hrvatskog udruženja za pravo i politiku tržišnog natjecanja. Bila je članica Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlja tržišnog natjecanje, te pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga (2005.-2011.). Sudjelovala je u nizu međunarodnih projekata usmjerenih na edukaciju sudaca iz europskog prava tržišnog natjecanja, te kao nacionalni stručnjak u projektima analize nacionalnog prava i prakse za Europsku komisiju. Članica ASCOLA-e, Mediterranean Competition Council-a, znanstvenog odbora Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, nevladin savjetnik za Međunarodnu mrežu za tržišno natjecanje (ICN). Autorica je brojnih radova iz područja prava tržišnog natjecanja.


Tatjana Peroković

Mr.sc. Tatjana Peroković je članica Vijeća od studenoga 2013. g. Titulu magistra znanosti stekla je 2002. na poslijediplomskom znanstvenom studiju „Računovodstvo, revizija i financije“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala 1998. g. na smjeru računovodstvo. Usavršavala se na brojnim treninzima (Central Bank of Italy, London School of Economics), seminarima, konferencijama u području financija, politike konkurencije, regulacije. Sudjelovala je u prvoj rundi Tehničkih pregovora SSP. Županijski sud u Zagrebu je 2006. imenuje stalnim sudskim vještakom za računovodstvo i financije. Autor je većeg broja radova iz područja politike tržišnog natjecanja, računovodstva i financija. Kao gost-predavač drži predavanja iz područja politike konkurencije u bankovnom sustavu, te odnosa konkurencije i regulacije. Prije imenovanja na mjesto članice Vijeća radila je u Hrvatskoj narodnoj banci u sektoru supervizije. U centralnu banku je došla iz privatnog sektora gdje je kao konzultant radila na projektima iz domene M&As. Prvo zaposlenje je bilo u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

Siniša Petrović

Redoviti profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Ranije je obavljao, između ostaloga, sljedeće funkcije: pravni savjetnik Posebnog izaslanika Predsjednika Republike Hrvatske za pregovore s međunarodnom zajednicom te sudjelovao na međunarodnoj mirovnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini Peace Proximity Talks u Daytonu, član Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlja slobodnog kretanja radnika, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, pravo društava i pravo intelektualnog vlasništva, član i potpredsjednik Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja i posebni savjetnik Predsjednika Vlade Republike Hrvatske za europsko pravo. Sada je predsjednik Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja.

Boris Porobija

Boris Porobija član je odvjetničkog društva “Porobija & Porobija” iz Zagreba. Od donošenja prvog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj, pa do danas, uz svoje dugogodišnje iskustvo na raznim područjima složenih trgovačkih odnosa (u zemlji i prekogranično), zastupao je, i zastupa stranke u svim vidovima postupaka koji se vode pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja.

Siniša Rodin

Rođen 1963. godine. Studirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (diplomirao 1986., magistrirao 1991. i doktorirao 1995.). Magistrirao na University of Michigan Law School (L.L.M.) (1992.), Fulbright Fellow i Visiting Scholar na Harvard Law School (2001.-2002.). U nastavnom zvanju od 1987. i znanstveno-nastavnom zvanju od 1998. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Predstojnik katedre Jean Monnet od 2006. i nositelj ad personam katedre Jean Monnet od 2011. Gostujući profesor na Cornell Law School (2012.), član povjerenstva za reformu Ustava, predstojnik Radne skupine za pristupanje Europskoj uniji (2009.-2010.). Član hrvatske Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (2006.-2011.). Autor brojnih publikacija. Sudac Suda Europske unije od 4. srpnja 2013.

Mirna Romić

Mirna Romić obnaša funkciju sudske savjetnice (référendaire) suca Siniše Rodina na Sudu Europske unije gdje se uglavnom bavi predmetima iz područja tržišnog natjecanja, slobode pružanja usluga te slobode poslovnog nastana. Stekla je titulu magistre prava, magna cum laude, na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2010. godine gdje se posebno usredotočila na pravo Europske unije. Nakon studija, zapošljava se u odvjetništvu gdje se uglavnom bavi trgovačkim pravom i međunarodnom arbitražom. 2012. godine stječe titulu LL.M. na Sveučilištu Michigan, Ann Arbor, gdje se posebno bavila pravom tržišnog natjecanja te međunarodnim trgovačkim pravom. 2013. godine postaje savjetnica suca Siniše Rodina na Sudu Europske unije. Autorica je članaka iz područja prava imigracije, bankarskog prava te prava tržišnog natjecanja.

Goran Serdarević

Goran je senior manager u Frontier Economics Ltd, jednoj od najvećih ekonomskih konzultantskih kuća u Europi. Goran se specijalizira za pitanja tržišnog natjecanja i regulacije u komunikacijskom i tehnološkom sektoru: spajanja i akvizicije, zlouporabu vladajućeg položaja, sporove i regulatorna istraživanja tržišta. Goran redovno savjetuje međunarodne klijente u slučajevima visokog profila pred Europskom komisijom i lokalnim agencijama za zaštitu tržišnog natjecanja. Goran je radio na nizu projekata diljem istočne i jugoistočne Europe, uključujući Hrvatsku, Slovačku, Češku, Rumunjsku i Poljsku. Goran tečno govori hrvatski, engleski, njemački, češki/slovački. Goran je diplomirao na Ludwig Maximilan Universität u Münchenu i ima PhD iz ekonomije s Karlovog Sveučilišta u Pragu. Prije dolaska u Frontier Economics u ožujku 2010. Goran je radio za McKinsey & Co u Pragu.

Roman Šubić

Doc. dr. sc. Roman Šubić rođen je 1981. godine u Zagrebu. Nakon završetka studija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Financije 2003. godine, uspješno je na istom fakultetu završio i poslijediplomski znanstveni studij Financije i bankarstvo 2009. godine. Daljnje znanstveno usavršavanje nastavio je produbljivati obranivši doktorsku disertaciju 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Od 2004. godine bio je zaposlen u Hrvatskoj narodnoj banci, prvo na poslovima zaštite tržišnog natjecanja u bankovnom sektoru, a zatim i na poslovima kontrole kreditnog rizika odnosno supervizije bankovnog sustava. Najveći dio dosadašnjeg profesionalnog iskustva stekao je obavljajući poslove voditelja cjelokupnih izravnih nadzora kreditnih institucija. Pritom je sudjelovao na brojnim stručnim usavršavanjima u renomiranim međunarodnim institucijama kao što su: Federal Reserve Bank, European Central Bank, Deutsche Bundesbank, Bank of England i druge. Od 2017. godine radi kao docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu gdje predaje nekoliko kolegija povezanih s područjem njegove uže specijalizacije.


Blanša Turić

Blanša Turić sutkinja je Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (od 2011. godine, odnosno od 2008. kao sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske). Od 2006. do 2008. godine radila je kao viša sudska savjetnica na Upravnog sudu Republike Hrvatske. Prije toga bila je zaposlena u Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu financija, te u odvjetništvu. Završila je diplomski studij prava pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je više radionica u organizaciji Pravosudne akademije koje se održavaju s ciljem edukacije sudaca i sudskih savjetnika, te sudionica i predavačica na seminarima za suce i druge polaznike. Članica je Povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita iz predmeta Ustavno uređenje, Osnove sustava Europske unije i Organizacija pravosuđa.

Irena Tušek

Irena Tušek diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu, magistrirala je pravo tržišnog natjecanja i intelektualnog vlasništva na Sveučilištu u Liège-u te je magistrirala specijaliziranu ekonomsku analizu tržišnog natjecanja i reguliranih tržišta na Barcelona Graduate School of Economics. Radno iskustvo stekla je kako u državnom tako i u privatnom sektoru, točnije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i Hrvatskom Telekomu d.d., stoga njezino radno iskustvo obuhvaća raznovrsne pravne poslove, pogotovo iz područja prava tržišnog natjecanja, javne nabave, prava intelektualnog vlasništva, trgovačkog prava općenito i telekom regulative. Objavila je znanstvene i stručne radove u međunarodnom časopisu Croatian Yearbook of European Law and Policy, ima praktično iskustvo u prezentiranju stečenog znanja i iskustva kroz konferencije, seminare i kao gost predavač na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te također u sklopu projekta Europske komisije „Education and Training of National Judges in the Field of EC Competition Law“.

Gordana Vučemilović

Gordana Vučemilović je direktorica u pravnim poslovima u Atlantic Grupi d.d. Zagreb. Trenutna funkcija je Direktor korporativnog centra kompetencije za distribuciju i tržišno natjecanje i stariji poslovni partner Hrvatska. Nakon početnog iskustva u odvjetništvu, karijeru je nastavila u gospodarskom sektoru, FMCG industriji. U Atlanticu je od 2000. godine gdje je imala priliku sudjelovati u procesu razvoja društva s primarnom djelatnosti distribucije do danas multinacionalne kompanije, jedne od vodećih prehrambenih kompanija u regiji s poznatim regionalnim robnim markama koje, uz asortiman vanjskih partnera, podržava snažan vlastiti sustav distribucije na svim tržištima u regiji. Pored koordinacije pravnih poslova u području distribucije, obavlja funciju krovnog Compliance officera. Ista uključuje koordinaciju aktivnosti u identifikaciji i otklanjanju rizika za poslovanje grupacije na svim tržištima. Fokus je na edukaciji svih identificiranih razina u strukturi društava unutar grupacije s pravilima o tržišnom natjecanju te koordinacija njihove redovite i sustavne obuke, ujednačeno i sukladno standardima grupe. Predstavnica je ICC Hrvatska u Komisiji za konkurenciju.